Styrelsen


Råda Ridklubb är en ideell förening vars styrelse består av engagerade medlemmar. Här följer en presentation av styrelsen 2017 och ansvarsområden.

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen vänligen mejla: styrelsen@radaridklubb.se eller info@radaridklubb.se


Styrelsen 2017

Ord. ledamöter

Elizabeth Lindh

Maria Hellsten

Sofia Erlandsson

Jennie Boqvist

Cecilia Wretllind

Annette Bennour

Marie Hornfelt

Suppleanter

Ain Seimre

Michael Brusberg

Sara Hellspong


Ansvarsområden för Råda Ridklubbs styrelse 2017

Ordförande: Mötesordförande, nära samarbete med verksamhetsansvarig: Elizabeth Lindh

Vice ordförande: Mötesordförande när ordinarie ordförande ej kan närvara: Maria Hellsten

Kassör/ekonomi: Bokföring, bingoansökan, deklaration: Verksamhetsansvarig med stöd av Elizabeth Lind

Sekreterare: Kallelser, protokoll, motioner, verksamhetsberättelse, kontaktuppgifter för RRKs styrelse, uppdatering målplan, bokning av möteslokal etc: Sofia Erlandsson

Personal: Personalutveckling, förhandlingar, arbetsrätt, arbetsmiljörätt: Elizabeth Lindh

Ridskola: Operativt dagligt ansvar för verksamheten, personal, arbetsmiljö, ekonomi, SBA, löpande underhåll av anläggningen tillsammans med anläggningsansvarig (kontaktperson till kommunens fastighetsavdelning): Petra Lylykorpi

Anläggning: (säkerhet, arbetsdagar mm): Anordna arbetsdagar, löpande underhåll av anläggningen tillsammans med verksamhetsansvarig, kontaktperson till kommunens fastighetsavdelning. Michael Brusberg, Cecilia Wretlind, Maria Hellsten, Petra Lylykorpi.

Kvalitet och planering samt kommunkontakt: Elizabeth Lindh, Petra Lylykorpi

Fiket: Inköp, personal till caféet vid tävlingar och andra event, schema för personal i caféet samt en arbetsgrupp: Annette Bennour, Marie Hornfelt

Hemsidan/kommunikation: Uppdatering/utveckling hemsida, grafisk profil: Helen Lundell, Sofia Erlandsson, Jennie Boqvist, Petra Lylykorpi

Idrottsrabatten/Newbody: Schemaläggning för utdelning och indrivning av idrottsrabatten, kontaktperson till Sportspartner AB, kommunikation kring idrottsrabatten. Sara Hellspong

Sponsring:

E-shop Sjöhagen: kontakt och sortiment mm: Ain Seimre

Bingoalliansen: Ain Seimre

US-representant: Medverka på RRKs styrelsemöten, informationskanal mellan USs styrelse och RRKs styrelse: Elsa Bäckström

US-stödrepresentant: Formellt stöd vid styrelsemöten, årsmöten etc:

TK-representant: Annette Bennour

SISU och LOK stöd: Petra Lylykorpi


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub