Vår historia

Hästen kom till Råda Ridklubb redan 1497 då Roland Magnusson tog markerna i besittning och började odla jorden. Kanske fanns hästar och folk ännu tidigare, men vår historia sträcker sig inte längre.

Arbetshästen kämpade sig igenom årtionden efter årtionden. Ridhästen transporterade människor och förnödenheter. Åren gick, arbetshästen byttes ut mot maskiner. Folk började åka bil, men ridhästen stannade kvar.1970 såldes Råda Säteri till kommunen. Ett par privathästar var redan inhysta i stallet, och när fritidsnämnden började fundera vad som Säteriets stallar och ladugård skulle användas till växte tankarna på hästar och ridning allt starkare. Problemet var att det inte fanns någon ridklubb som kunde ta sig an driften och det var otänkbart att driva verksamheten med kommunalt anställd personal.


Finns det ingen ridklubb så får man starta en! Sagt och gjort. Vid ett möte i november 1975 i skolans aula, där hästintresserade från kommunen och representanter från Partille Ridklubb hade samlats beslutades att starta Råda Ridklubb, med Björn Björneberg som förste ordförande. I september 1976 startade ridskoleverksamheten med Kerstin Ludvigsson som instruktör och ansvarig för stall och hästar. Sex lektionshästar fanns, alla inhyrda.

Utvecklingen blev lavinartad. Det verkade som mångas slumrande hästintresse hade vaknat i och med klubbens startande. 1978 byggdes kostallarna byggdes om till spiltor och då blev även klubbrummet färdigt. Paddocken byggdes 1979 och 1981 togs manegen i bruk, något som alla sett fram emot.

Md img 5972
Första spadtaget till manegen togs i november 1980 av kommunstyrelsens ordförande.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub