Vision och värdegrund

"Den lilla klubben med stora möjligheter - det självklara valet för häst och ryttare!"
Visionsbild

Vår värdegrund

Värdegrunden är viktig. Det är här vi sätter grunden för de värderingar som ska genomsyra det vi säger och framförallt det vi gör. Styrelsen har formulerat den på detta sätt:

Vi älskar hästkraft och till vår klubb är alla välkomna. Hos oss behandlas alla lika och vi ser människors olikheter som en tillgång. Tillsammans är vi trygga och kan utvecklas i vår idrott och som individer. Inför hästen är vi alla lika!

Vår nya vision och värdegrund bottnar i den anda som sedan länge finns förankrad i klubben och vår förhoppning är att både nya och gamla medlemmar ska känna igen sig i grunden.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub