Personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.


RF:s riktlinjer för idrottsföreningar

Riksidrottsförbundet har infört riktlinjer i en så kallad "uppförandekod" som beskriver hur idrottsföreningar behandlar personuppgifter. Hela idrottsrörelsen ska följa denna uppförandekod. I grunden gäller dataskyddsförordningen.
Länk till Uppförandekoden finns här om du vill läsa. Den innehåller ganska mycket text. En mycket kort sammanfattning är:

  • se till att idrotten har en säker och lagenlig hantering av de uppgifter som får sparas.
  • endast de uppgifter som behövs för ändamålet får behandlas.
  • personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade.
  • bara sparas så länge som behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Integritetspolicy

Beskriver varför vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter. Läs vår integritetspolicy här »


Vad sparas i vår idrottsförening Råda Ridklubb

Klicka här för sammanställning över våra register och förteckningar, vad de innehåller för uppgifter, samt vad de används till.


Utdrag ur register

Medlemsregistret: Utdrag ur medlemsregistret kan du själv beställa genom att logga in på IdrottOnline.

1. För att logga in på Idrott Online ska du först klicka på hänglåset i övre högra hörnet. (Windows Explorer och Safari fungerar inte bra med IdrottOnline, vi rekommenderar istället Firefox eller Google Chrome)

2. De allra flesta medlemmar saknar inloggningsuppgifter. I så fall klickar du på länken "Glömt lösenordet?" i inloggningsrutan. För att få lösenord fyller man i sitt personnummer (årtal med fyra siffror) samt den e-postadress man vill ha lösenordet skickat till. Ett tillfälligt lösenord med instruktioner om aktivering skickas ut direkt så att man ändra till ett valfritt lösenord.

Önskar medlem därutöver utdrag ur register/förteckningar, kontakta ansvarig för medlemsregistret via mejl styrelsen@radaridklubb.se


Publicering på hemsidor och sociala medier

Bilder och text publiceras med syfte att visa upp och marknadsföra föreningens verksamhet. Detta sker på sådant sätt att det inte ska upplevas som kränkande i lagens mening och att det sker med en intresseavvägning. Om något material upplevs som kränkande av den som berörs, ska informationen avpubliceras omedelbart. Skicka begäran till ansvarig för medlemsregistret via mejl styrelsen@radaridklubb.se


Lämna uppgifter vidare

Föreningen får inte lämna personuppgifter vidare till utomstående annat än vad som behövs för spelarförteckning, tävlingsanmälning, resultatlistor, anmälningar till utbildning, bestraffningsärenden, antidoping och bidragsansökningar. Om uppgifter ska lämnas ut av andra skäl, ska detta informeras till medlemmarna (vårdnadshavare för omyndig) på lämpligt sätt.


Inhämtning av uppgifter.

Medlemsregistret som ligger i RF:s system IdrottOnLine hämtar automatiskt adressuppdateringar från folkbokföringen.

Om du ändrar mejladress via Min sida i en idrottsförening, förs denna ändring automatiskt över även till andra föreningar inom RF som du är medlem i.


Rättelse av felaktiga uppgifter.

Om du upptäcker felaktigheter eller begär att uppgifter ska raderas, kontakta då ansvarig för medlemsregistret via mejl styrelsen@radaridklubb.se

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub