Riktlinjer för sociala medier på Råda Ridklubb

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, anställda, ledare och förtroendevalda som representerar Råda Ridklubb i sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, hemsidor, bloggar etc. Sociala medier är ett bra sätt att marknadsföra vår förening och stärka vårt varumärke samt informera våra medlemmar och skapa nya kontakter. Informationen kan snabbt spridas och nå många. Det innebär också risker för RRK då det som skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.

Syftet med denna policy är att medlemmar, personal, ledare och förtroendevalda ska få riktlinjer så att sociala medier används på ett positivt sätt, och att det ger fler möjlighet att hitta till Råda Ridklubb och vår verksamhet.

Allmänt

RRKs hemsida, Instagram och Facebook hanteras av personal och utsedda förtroendevalda. Råda Ridklubb ska genom webbplats, Facebook och Instagram informera och entusiasmera läsaren. Kommunikation med enskilda personer och företag ska i första hand ske via telefon, personliga möten och e-post. Frågor rörande enskilda ärenden via sociala medier hänvisas därför till RRKs telefon och e-post.

Tänk på

Din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Råda Ridklubb. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, anställd, förtroendevald eller privat.

S  h r m ts vi
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub