US-2016

Skåpssystem på Råda Ridklubb

  • Skåpen är inte kopplade till ridskolehästarna.
  • Skåpen är numrerade med siffror istället för hästens namn.
  • Det "bor" 2 personer i varje skåp.
  • Kostnad 150kr per termin. Vi kommer att ta betalt under mötets gång. För nya skåpsinnehavare räknas även 100kr pant för nyckel.
  • Ni har även kunnat betala genom att hjälpa till på tävlingar och arbetsdagar. Det har dragits av 50kr/tillfälle inför denna termin. Er insats har alltså räknats av på skåpkostnaden.


Skåpsansvariga: Hanna Stoltz & Elsa Bäckström

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub